Odvoz komunálneho a zber triedeného odpadu

Úradná tabuľa

Odvoz komunálneho odpadu

 

Odvoz komunálneho odpadu sa koná každý párny týždeň v utorok

 

Zber triedeného odpadu

 

Triedený odpad bude zbierať zberová spoločnosť "Brantner" spred domov podľa predloženého harmonogramu. Zber kovov sa bude zavádzať k 01.01.2017