Celoplošné testovanie

Aktuality

 

V prípade dieťaťa, ktoré nemá ešte občiansky preukaz je potrebné predložiť zdravotný preukaz poistenca.