Elektronické sčítanie obyvateľov

Úradná tabuľa

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie. Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebook alebo mobilného zariadenia. V prípade ak sa obyvateľ nevie sčítať sám bude môcť navštíviť kontaktné miesto, ktoré bude zriadené na obecnom úrade, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sčítal sám. Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím alebo  seniorov, tie môžu požiadať o asistenciu mobilného asistenta. Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu sa sčítanie na kontaktnom mieste a prostredníctvom mobilného asistenta posúva na 1.4.2021. O možných zmenách Vás budeme včas informovať. (Ten, kto sa vie sčítať sám sčítajte sa od 15.2.2021 do 31.3.2021)

 

 

>> Viacej informácií nájdete na tomto odkaze <<

 

>> Sčítanie obyvateľov <<