Historické kalendáre

Spoločnosť Cranium print sa špecializuje na výrobu a predaj exkluzívnych historických
nástenných i stolových kalendárov. V ponuke majú na predaj stolový kalendár 2018 „Slovenská
svadba vo zvykoch a obyčajoch“, v ktorom sa nachádzajú fotky s popisom branovskej svadby.
V ponuke majú aj nástenný kalendár 2018 „Slovenské nevesty“, v ktorom je fotka branovskej
nevesty.
Záujemcovia o kalendáre sa môže nahlásiť na Obecnom úrade v Branove.

 

Cena:

 

Nástenný kalendár:  9 €

Stolový kalendár:  6 € + poštovné

 

Ukážka