Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za 2019