Informácie o sčítaní obyvateľov

Aktuality

 

 

Skončila sa jedna z najdôležitejších etáp elektronického sčítania obyvateľov. Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov má za sebou ďalšiu fázu. 

 

Prebehlo elektronické sčítanie obyvateľov a elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86. %.

 

Ďalšia fáza sčítania obyvateľov, ktorá nás čaká bude Asistované sčítanie. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej  osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

 

Asistované sčítanie bude prebiehať v období do 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR.

 

Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov a bude sa riadiť podla pravidiel Covid automat na Slovensku. Termín začatia sčítania môže byť pre jednotlivé okresy posunutý na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v danom okrese o čom Vás budeme vopred informovať.