Informačné tabule o turistických cieľoch

Aktuality

Fotky informačných tabúľ – názov projektu:  Tabule informujú o turistických cieľoch  

 

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“ .