Monitorovanie verejných priestranstiev a majetku obce Branovo