Odvoz komunálneho a zber triedeného odpadu

Úradná tabuľa

Odvoz komunálneho odpadu

 

Odvoz komunálneho odpadu sa koná každý párny týždeň v utorok

 

 

Zber triedeného odpadu