Október, mesiacom úcty k starším

Aktuality

Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Pri tejto príležitosti sme si dovolili pozvať našich seniorov na príjemné posedenie do priestorov kultúrneho domu, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2016.