Opatrenie ÚVZ SR – účinnosť od 30. marca 2020 do odvolania