Osadenie informačných tabúľ

Aktuality

Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva za osadenie informačných tabúľ. Veľká vďaka patrí najmä pánovi Ing. Jurajovi Mellenovi za ich zhotovenie a rodine Hatalovej.