OZNAM

Úradná tabuľa

OZNAM!

 

 

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE JE ZMENA V TERMÍNE

 

ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU.

 

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU BOL NAPLÁNOVANÝ NA

 

26.12.2020, ALE Z DÔVODU ŠTÁTNEHO SVIATKU SA ZBER

 

KOMUNÁLNEHO ODPADU USKUTOČNÍ DŇA

 

 

22.12.2020,

 

 

T. J. V UTOROK, V ČASE OD 5:30 HOD.