Oznam

Úradná tabuľa

 

 

 

O Z N A M

 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje
občanom, že od 01.06.2021 do 08.06.2021 sa bude
vykonávať odpočet vodomerov.
Prosíme občanov, aby umožnili prístup
k vodomerom.

 

 

 

 

Dokumenty: