Pamätný zápis pri príležitosti životného jubiela 95. narodenín Margity Kukučkovej

Aktuality

Pamätný zápis pri príležitosti životného jubiela 95. narodenín Margity Kukučkovej.

Starostka a poslanci jubilentke srdečne blahoželajú.