POZOR - ZMENA ZIMNÉHO ČASU NA LETNÝ!!

Aktuality

 

V nedeľu 31. marca 2019 posúvame ručičku na hodinách o jednu hodinu dopredu. Čas meníme z 02:00 na 03:00 hod.