Prehľad opatrení a výnimiek platný na území celej SR od 3.Marca