Priestor na skládku konárov je v rekonštrukcii

Aktuality

 

 

Vážení občania!

 

Priestor na skládku konárov je v rekonštrukcii.

 

Žiadame Vás, aby ste konáre a stavebný odpad nevynášali do verejného
priestranstva a do priestorov za záhrady!

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

Ing. Andrea Šulíková – starostka obce