Tlačová správa o príprave sčítania obyvateľov 2021