Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy