Výzva na predloženie ponuky - Dokončenie opravy a modernizácie verejného osvetlenia