Wifi pre Teba

Projekty

 

Názov a sídlo prijímateľa:

 

Obec Branovo, 941 31 Branovo č. 46

 

Názov projektu:

 

„Wifi pre Teba“

 

Miesto realizácie projektu:

 

Obec Branovo, 941 31 Branovo č. 46

 

Výška poskytovaného NFP:

 

14 250,00 EUR

 

Stručný opis projektu:

 

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na území obce na miestach
komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce
k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej
doby projektu a jeho udržateľnosti. V obci bude zriadených 10 bodov.

Informácia o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na
www.opii.gov.sk

 

Dokument projektu bezplatná WiFi v prílohe