Zber komunálneho odpadu

Aktuality

 

 

O Z N A M

 

Dňa 02.04.2021, t. j. v piatok, sa uskutoční
zber komunálneho odpadu aj napriek

štátnemu sviatku.

 

Nakoľko sa zber uskutočňuje v skorých
ranných hodinách je vhodné vyložiť smetné
nádoby už vo štvrtok večer (01.04.2021).

 

 

Dokumenty: