Zmena času

Aktuality

 

 

V nedeľu 28.03.2021 sa mení čas na letný z 2:00 na 3:00 hod.

 

 

V nedeľu 28.03.2021 sa mení čas na letný z 2:00 na 3:00 hod.