Zmena letného času na zimný

Aktuality

Zmena letného času na zimný v nedeľu 30. októbra 2016.