Zmena v odvoze komunálneho odpadu

Aktuality

 

Odvoz komunálneho odpadu sa koná každý párny týždeň v piatok.

 

Harmonogram zberu odpadu pre rok 2020