Nový náter na autobusovej zastávke „HORNÝ KONIEC“ – júl 2020

Dátum: 
20.07.2020