Osadenie nového zábradlia pri jarku – Máj 2020

Dátum: 
20.05.2020