Revitalizácia verejného priestranstva pri kaplnke Lurdskej Panny Márie a rekonštrukcia chodníka k Pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojny - jún 2017

Dátum: 
16.06.2017

Prístrešok nad kaplnkou sponzoroval pán Ing. Stanislav Becík, phd.. Úpravy ako búracie práce starého betónu, vybudovanie nového chodníka, vymurovanie studne, kupolu studne, výsadbu zelene a úpravu terénu robila obec zo svojho rozpočtu a so svojimi zamestnancami. Na revitalizáciu verejného priestranstva bol použitý aj finančný príspevok z ružencového spoločenstva v Branove.