Výrub stromov s náhradnou výsadbou pri Kultúrnom dome – január 2020

Dátum: 
01.01.2020