„Z klenotnice jubilanta“ pri príležitosti deväťdesiatín Ondreja Dema – 18.05.2017.

Dátum: 
18.05.2017