Hlavný kontrolór

 

Ing.Silvia Abrahámová

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2016