Matričný úrad

Matričný úrad

 

Matrika je štátnou evidenciou o osobnom stave osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, alebo v cudzine. Do matriky sa zároveň zapisujú údaje o narodení, manželstve a úmrtí a taktiež o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva. Matriku vedie naša obec ako výkon štátnej správy.

 

Narodenie dieťaťa

 

Uzavretie manželstva

 

Úmrtie občana

 

Osvedčovanie listín a podpisov

 

Splnomocnenie

 

Čestné prehlásenie