Návrhy plánu kontrolnej činnosti

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2016