O obci

Pri údolí rieky Žitava skrýva sa vo venci agátov obec Branovo, kedysi Baromlak.

 

Z historického aspektu treba spomenúť, že obyvatelia požitavských obcí, teda aj Branova, majú spoločného menovateľa v tom, že u nich dodnes dominuje roľnícke zamestnanie. Ľudia sa odpradávna zamestnávali roľníctvom, v službách pánov feudálov i neskorších panstiev a veľkostatkov.

 

Ako osada patrila ku kráľovským dvorom, ktoré mali uhorskí králi v 11. stor. v Dvoroch nad Žitavou. V tomto kraji, v blízkosti Nových Zámkov, po celé stáročia polia lesy i lúky patrili k statkom Szentiványiovcov, Bajcziovcov či Plathyovcov. Zem, po ktorej generácie kráčali za pluhom, kosou, či motykou, bola ľuďom jedinou živiteľkou, kolískou i hrobom. čierna rovinná zem. Na jar blatistá, v lete horúca a pichľavá, na jeseň obťažená plodmi kukurice, papriky, tabaku.

 

Branovo bolo dlho v izolácii od okolitého sveta a miest. Nebolo v blízkosti význačných komunikačných spojov, iba za prácou sa dochádzalo sezónne alebo až do Francúzska i za more.

 

 

Poloha obce

 

Obec Branovo patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja, je súčasťou okresu Nové Zámky.

Obec leží v Podunajskej nížine na juhozápadnom Slovnesku. Od okresného mesta je vzdialená približne 15 km a susedí s obcami Dvory nad Žitavou, Bešeňov, Velké Lovce a Smerovo.

 

Počtom obyvateľov do 600 sa obec radí medzi malé obce okresu.

 

Ekonomika a služby

 

Poľnohospodárstvo

 

Vďaka dobrým klimatickým podmienkam sa v obci darí záhradkárčeniu, väčšina obyvateľov pestuje paradajky, papriku, uhorky, karfiol, zemiaky, cibuľu, mrkvu a iné plodiny. Branovskí záhradkári patria medzi najproduktívnejších v okrese.

 

Združenie agropodnikateľov produkciou poľnohospodárskych plodín patrí medzi popredné podniky na Slovensku. Najvyššie ukazovatele dosahuje v pestovaní obilovín, dojivosti. Významne sa na produkcii podieľa aj cukrová repa a repka olejka.

 

V minulosti bola pre potreby záhradkárov vybudovaná a sprevádzkovaná výkupňa zeleniny a ovocia.

 

Priemysel

 

V našej obci nie je žiadne priemyselné odvetvie, väčšina obyvateľov dochádza za prácou do okresného mesta Nové Zámky a Bratislavy, s prevahou zamestnania v službách.

 

Doprava

 

Doprava je zabezpečená pravidelnou autobusovou linkou (ARRIVA Nové Zámky), ktorá je prispôsobená potrebám obyvateľov dochádzajúcich za prácou do Nových Zámkov a okolia.

 

Linka vychádza z Branova, prechádza cez obec Dvory nad Žitavou a končí v Nových Zámkoch. Železničná trať cez obec nevedie, najbližšia ŽS je vo Dvoroch nad Žitavou.

 

Obchod a služby

 

V obci sa nachádza jeden obchod COOP Jednota POTRAVINY – rozličný tovar a pohostinstvo PRESSO LILA.