Zastupiteľstvo

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

 

Iveta Mokrášová

 

Profesia:súkromná podnikateľka

 

 

Ing. Juraj Mellen

 

Profesia: súkromný podnikateľ

    

 

 

 

Roman Kalina

 

Profesia: administratívny pracovník

 

 

Bc. Miroslav Lašček

 

 

Profesia: štátny zamestnanec

 

 

 

 

Michal Fülöp

 

Profesia: mechanik