Menu
Obec Branovo
ObecBranovo
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 5. 2024

Príkazná zmluva č. 20/VO/02/2024/PL-KS

4/2024

200,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Branovo

5. 4. 2024

Rámcová zmluva č. 016/2024

3/2024

Neuvedené

Obecný úrad Branovo ako zriaďovateľ MŠ Branovo

OVD - ovocinárske družstvo

3. 4. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združ.nakl.s odpadmi z obalov

2/2024

Neuvedené

Obec Branovo

NATUR-PACK, a.s.

18. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

1/2024

1 560,00 EUR

Obec Branovo

Audítorská znalecká spoločnosť

20. 12. 2023

Darovacia zmluva

26/2023

Neuvedené

Obec Branovo

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

20. 12. 2023

Kúpna zmluva

25/2023

26 961,00 EUR

Roman Rozsnyo, Erika Rozsnyová

Obec Branovo

20. 12. 2023

Kúpna zmluva

24/2023

25 608,00 EUR

Roman Rozsnyo, Erika Rozsnyová

Obec Branovo

20. 12. 2023

Kúpna zmluva

23/2023

25 674,00 EUR

Roman Rozsnyo, Erika Rozsnyová

Obec Branovo

20. 12. 2023

Kúpna zmluva

22/2023

81 862,77 EUR

Róbert Révai

Obec Branovo

6. 12. 2023

Dodatok č. 6/2023 k Zmluve o dielo č. 5 - Branovo/2011

21/2023

Neuvedené

Obec Branovo

Brantner N.Z. sr.o.

14. 11. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalif. certifikátu pre elektr. pečať

20/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Branovo

14. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

19/2023

Neuvedené

Obec Branovo

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

17. 10. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

18/2023

Neuvedené

Obec Branovo

Slovak Telekom

6. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2023

5 000,00 EUR

Obec Branovo

Nitriansky samosprávny kraj

28. 8. 2023

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00964/2023-PKZP-K40113/23.00

16/2023

4 069,00 EUR

Obec Branovo

Slovenský pozemkový fond

28. 8. 2023

Zmluva o prevode vlastníctva č. 00975/2023-PKZP-K40115/23.00

15/2023

1 222,00 EUR

Obec Branovo

Slovenský pozemkový fond

16. 8. 2023

Zmluva č.4/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom, zber,preprava,zhodnotenie

14/2023

Neuvedené

Obec Branovo

Brantner N.Z. sr.o.

17. 7. 2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

13/2023

Neuvedené

Obec Branovo

NATUR-PACK, a.s.

13. 7. 2023

Zmluva č. 733/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

12/2023

300,00 EUR

Obec Branovo

Nitriansky samosprávny kraj

13. 7. 2023

Zmluva č. 1093/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

11/2023

500,00 EUR

Obec Branovo

Nitriansky samosprávny kraj

26. 6. 2023

Rámcová zmluva č. 100/2023

10/2023

Neuvedené

Obec Branovo

OVD - ovocinárske družstvo

9. 5. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

9/2023

Neuvedené

Obec Branovo

DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

26. 4. 2023

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

8/2023

102,81 EUR

Obec Branovo

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

15. 3. 2023

Zmluva o dielo na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie

7/2023

2 500,00 EUR

Ing. Privalincová

Obec Branovo

10. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci uzatvorená medzi Obec Branovo a JUDr. Martin Kanás, advokát

6/2023

200,00 EUR

JUDr. Martin Kanás, advokát

Obec Branovo

28. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu

5/2023

80,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Branovo

1. 2. 2023

Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods.7 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

4/2023

304,80 EUR

Obec Branovo

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

30. 1. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľného odberateľa mimo domácnosti č. 1110789

3/2023

podľa aktuálne platného cenníka Dodávateľa za podmienok stanovených v OP

Obec Branovo

Energie2, a.s.

30. 1. 2023

Dodatok č. 5/2022 k Zmluve o dielo č.5-Branovo/2011

2/2023

Neuvedené

Obec Branovo

Brantner N.Z. sr.o.

23. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2023

1 560,00 EUR

Obec Branovo

Audítorská znalecká spoločnosť

22. 12. 2022

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

34/2022

Neuvedené

Obec Branovo

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

14. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č. 9/2021/BRKO

33/2022

Neuvedené

Obec Branovo

Brantner N.Z. sr.o.

14. 12. 2022

Kúpna zmluva medzi účastníkmi Obec Branovo a Dávid Ivan

32/2022

350,00 EUR

Dávid Ivan

Obec Branovo

22. 11. 2022

Dohoda č. 22/17/010/29 o pomoci v hmotnej núdzi

31/2022

Neuvedené

Obec Branovo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

26. 10. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

30/2022

136,51 EUR

Obec Branovo

Západoslovenská distribučná, a.s.

19. 10. 2022

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do útulku

29/2022

Neuvedené

Obec Branovo

Občianske združenie čiernouško/Útulok pre opustených psov v Nových Zámkoch

11. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

28/2022

85,00 EUR

Obec Branovo

3W Slovakia

7. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory

27/2022

15 125,10 EUR

Obec Branovo

Slovenská agentúra životného prostredia

30. 9. 2022

Kúpna zmluva medzi účastníkmi Obec Branovo a Rozália Martiová

26/2022

4 770,84 EUR

Rozália Martiová, Branovo 118

Obec Branovo

30. 9. 2022

Kúpna zmluva medzi účastníkmi Obec Branovo a Vlasta Marcinková

25/2022

2 682,56 EUR

Vlasta Marcinková, Branovo 223

Obec Branovo

23. 8. 2022

Kúpna zmluva medzi účastníkmi Obec Branovo a Alexander Kukučka a manželka Viera Kukučková

24/2022

335,32 EUR

Alexander Kukučka a manželka Viera Kukučková

Obec Branovo

9. 8. 2022

Príkazná zmluva č. 3/VO/08/2022/PL-KS

23/2022

100,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Branovo

20. 7. 2022

Zmluva č. 1194/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

22/2022

600,00 EUR

Obec Branovo

Nitriansky samosprávny kraj

20. 7. 2022

Zmluva č. 892/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu

21/2022

500,00 EUR

Obec Branovo

Nitriansky samosprávny kraj

28. 6. 2022

Zmluva č. 380/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

20/2022

1 600,00 EUR

Obec Branovo

Nitriansky samosprávny kraj

23. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 06/2022

19/2022

43 691,86 EUR

CESTY Nitra, s.r.o.

Obec Branovo

22. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1121520

18/2022

Neuvedené

Obec Branovo

Energie2, a.s.

22. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1110789

17/2022

Neuvedené

Obec Branovo

Energie2, a.s.

14. 6. 2022

Zmluva o dielo 2022

16/2022

1 650,00 EUR

Regionálne vyd.-Alena Jaššová

Obec Branovo

10. 6. 2022

Kúpna zmluva medzi účastníkmi Obec Branovo a Marek Mellen

15/2022

6 225,00 EUR

Marek Mellen

Obec Branovo

9. 6. 2022

Rámcová zmluva č. 100/2022

14/2022

Neuvedené

Obecný úrad Branovo ako zriaďovateľ MŠ Branovo

OVD - ovocinárske družstvo

6. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

13/2022

9 991,11 EUR

Obec Branovo

Pôdohospodárska platobná agentúra

26. 5. 2022

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

12/2022

197,20 EUR

Obec Branovo

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

24. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí grantu č. 037/22_MA

11/2022

2 500,00 EUR

Materská škola Branovo

Nadácia Volkswagen Slovakia

23. 5. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

10/2022

81 862,77 EUR

Róbert Révai

obec Branovo

12. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9/2022

Neuvedené

Obec Branovo

KONFER net, s.r.o.

10. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

8/2022

Neuvedené

Obec Branovo

MAS - Dvory a okolie

3. 5. 2022

Dodatok k Zmluve č. E2692 08U02

7/2022

Neuvedené

Obec Branovo

Enviromentálny fond

25. 4. 2022

Návrh poistnej zmluvy Kooperatíva

6/2022

322,45 EUR

Obec Branovo

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

16. 3. 2022

Zmluva o úvere č. 51/001/22

5/2022

65 000,00 EUR

Obec Branovo

PrimaBanka

11. 3. 2022

Zmluva o dielo

4/2022

14 316,48 EUR

KOREKT spol. s.ro.

Obec Branovo

9. 3. 2022

Zmluva o dielo

3/2022

73 778,47 EUR

TRD Development s.r.o.

Obec Branovo

24. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2/2022

1 440,00 EUR

Obec Branovo

Audítorská znalecká spoločnosť

15. 2. 2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1/2022

19,99 EUR

Obec Branovo

Slovak Telekom

27. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

20/2021

3,80 EUR

Obec Branovo

Energie2, a.s.

16. 12. 2021

Zmluva č. E2692 08U02

19/2021

71 497,00 EUR

Obec Branovo

Enviromentálny fond

15. 12. 2021

Dodatok č. 4/2021 k Zmluve o dielo č. 5

18/2021

Neuvedené

Obec Branovo

Brantner N.Z. sr.o.

9. 12. 2021

Zmluva o grantovom účte

17/2021

Neuvedené

Obec Branovo

PrimaBanka

1. 12. 2021

Príkazná zmluva

16/2021

50,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Branovo

18. 11. 2021

Zmluva o dodaní tovaru

15/2021

14 982,00 EUR

NITRANET s.r.o.

Obec Branovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Dušan

Zajtra má meniny Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.